Dobro w złu odnalezione. Spotkanie z Witoldem Szabłowskim, autorem książki „Sprawiedliwi zdrajcy. Sąsiedzi z Wołynia”