Opowiedz wnukowi – styczniowy Klub Sagi

Sprawozdanie

W styczniu br. odbyły się warsztaty Klubu Saga (grupa „Media”) na temat: Obchody 70 rocznicy Market Garden w Holandii – most ku przyszłości. Pomysł tematu to efekt mojego wyjazdu wraz z zespołem muzycznym „Promyki Krakowa” na powyższe obchody do Driel i Arnhem w Holandii. Plonem tego wyjazdu jest zbiór 7 filmów z różnego rodzaju uroczystości. Rocznica operacji Market Garden i ostatniej wielkiej przegranej przez aliantów bitwy pod Arnhem jest obchodzona w Holandii każdego roku we wrześniu, a w roku 2014 szczególnie uroczyście. Motywem przewodnim obchodów (począwszy od 50 rocznicy) jest uzmysłowienie młodym pokoleniom zła wojny i potrzeby pokojowego współistnienia, co ma wyrażać hasło: „Most ku przyszłości”.

Dla nas Polaków bardzo ważnym jest fakt, że we wrześniu minionego roku polskim spadochroniarzom 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej i ich „niepokornemu” dowódcy generałowi Stanisławowi Sosabowskiemu Holendrzy poświęcili aż dwa dni: czwartek 18 września i sobotę 20 września, a w uroczystościach w Driel wziął udział Król Niderlandów Wilhelm Aleksander oraz prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. W Driel otwarte zostało także Centrum Informacji pt. „Polacy z Driel złączeni wdzięcznością i przyjaźnią” ufundowane przez Holendrów. W trakcie warsztatów wyświetlone zostały fragmenty filmów, które wraz z informacjami dały obraz zasięgu przestrzennego wydarzeń (wiele miejscowości), czasowego (już od 28 sierpnia do ok. 25 września), zróżnicowania przybywających pod względem wieku: są zarówno młodzi harcerze jak i sędziwi weterani. Specjalnie przybywają tam zainteresowani z wielu krajów świata, w tym z Kanady, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec a także z Polski. Filmy te, autorstwa Stefana Kaszy, są dostępne na Youtubie, w wyszukiwarce pod hasłem: „70 rocznica Market Garden – Promyki Krakowa”.

Wiedzę na temat wydarzeń, które miały miejsce 70 lat temu, a szczególnie roli polskich spadochroniarzy pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego uzupełniły zwięzłe teksty pt. „Kalendarium pamięci (o powojennych kontaktach spadochroniarzy z mieszkańcami Driel) oraz „Obrońcy honoru” (mówiący o staraniach o rehabilitację polskich żołnierzy aż do 2006 roku).

Na kanwie dyskusji o naszej świadomości historycznej powstało kilka prac na temat: Opowiedz swojemu wnukowi lub cudzoziemcowi o jakimś wydarzeniu lub postaci, z której jesteś dumna (mogła to być postać historyczna lub ktoś z rodziny) oraz na temat: Jak możemy kształtować naszą świadomość narodową?