Seniorzy do piór! Przedłużamy termin nadsyłania prac konkursowych!

Informujemy iż termin nadsyłania tekstów konkursowych został przedłużony do 21 lipca. Tym samym punkt 8 regulaminu otrzymuje brzmienie: „Prace należy nadesłać w formie elektronicznej (dowolny format pliku umożliwiający późniejszą edycję tekstu) na adres mailowy: projekty@villa.org.pl do 21.07.2013 r.”