Andrzej Stasiuk i Monika Sznajderman w samo południe